PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Mažmeninės prekybos įmonė „Footshop s.r.o“

Registruota adresu Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 24288128

Įmonė registruota Čekijos Respublikos nacionaliniame Komerciniame registre, kurį tvarko Prahos apylinkės teismas. Bylos Nr. 192700, kategorija C – prekių pardavimas internetinėje svetainėje, iš bendrojo domeno

www.footshop.lt 

Šios Pirkimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės), nustatytos įmonės „Footshop s.r.o“, registruotos adresu Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Čekijos Respublikoje ir Čekijos Respublikos nacionaliniame Komerciniame registre, kurį tvarko Prahos apylinkės teismas, Bylos Nr. 192700, kategorija C (toliau – Pardavėjas), kaip numatyta Čekijos Respublikos suvestinio Civilinio kodekso  89/2012, 1751 str. 1 pt., numato abipusius įsipareigojimus ir teises, kurie kyla sudarant pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Pirkimo sutartis) tarp Pardavėjo ir kito fizinio asmens (toliau – Pirkėjas). Sutartis sudaroma Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas valdo internetinę parduotuvę, adresu www.footshop.lt/lt (toliau - Svetainė), per internetinę sąsają (toliau – Internetinės sąsajos verslas),

TURINYS

 1. Įvadinės nuostatos

 2. Vartotojo paskyra

 3. Pastabos pirkėjui, kuris yra vartotojas, prieš sudarant Pirkimo sutartį

 4. Pirkimo sutarties sudarymas

 5. Kaina ir apmokėjimo sąlygos

 6. Pirkimo sutarties nutraukimas

 7. Prekių pristatymas

 8. Netinkamai įvykdyti užsakymai

 9. Kitos Pirkimo sutarties sudarytojų teisės ir pareigos

 10. Pareiškimas dėl asmeninių duomenų tvarkymo

 11. Baigiamosios nuostatos

I.

Įvadinės nuostatos

I.1. Šios Taisyklės netaikomos atvejams, kai Pirkėjas yra juridinis asmuo arba fizinis asmuo, užsakantis prekes ne asmeniniam naudojimui, o verslo tikslais.

I.2. Taisyklės gali būti keičiamos bendru Pirkėjo ir Pardavėjo sutarimu, o pakeitimai įtvirtinami Pirkimo sutartyje. Numatyti pakeitimai turi viršenybę Taisyklėse įtvirtintų nuostatų atžvilgiu.

I.3 Taisyklės yra sudėtinė ir neatsiejama Pirkimo sutarties dalis. Taisyklės ir Pirkimo sutartis parengtos lietuvių kalba.

I.4. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti ar papildyti Taisykles ir jų atskiras dalis taip, kaip numato teisės aktai. Ši nuostata nepanaikina Pirkėjo teisių ar pareigų, kurios kilo prieš įsigaliojant naujai Taisyklių redakcijai.

II.

Vartotojo paskyra

II.1. Svetainėje užsiregistravęs Pirkėjas gali naudotis savo vartotojo paskyra (toliau – Paskyra). Naudodamasis paskyra, Pirkėjas gali užsakyti prekes.

II.2. Jei Svetainė numato tokią galimybę, Pirkėjas prekes gali užsakinėti ir be registracijos, naudodamasis Svetainės sąsaja.

II.3. Registruodamas Paskyrą ir užsakinėdamas prekes, Pirkėjas visada privalo pateikti teisingus duomenis. Atsiradus pasikeitimams, Pirkėjas privalo atnaujinti Paskyroje esančią informaciją. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo Paskyroje pateiktų duomenų teisingumą ir laiko, kad bet kokie Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi.

II.4. Registracijos metu Pirkėjo prašoma užpildyti privalomus ir neprivalomus laukus. Be duomenų privalomuose laukuose, sudaryti Pirkimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo negalima. Neprivalomus duomenis Pirkėjas pateikia savanoriškai. Turėdamas neprivalomą informaciją, Pardavėjas gali geriau išpildyti Pirkėjo lūkesčius arba suasmeninti Pirkėjui siunčiamą informaciją.

II.5. Prieiga prie Paskyros apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Už prieigos duomenų konfidencialumą ir atnaujinimą atsako Pirkėjas.

II.6. Pirkėjui draudžiama leisti tretiesiems asmenims naudotis jo Paskyra.

II.7.Pardavėjas pasilieka teisę panaikinti Pirkėjo Paskyrą, įskaitant atvejus kai prie Paskyros nebuvo prisijungta ilgiau nei 2 metus, Pirkėjas pažeidė Taisyklėse ar Pardavimo sutartyje numatytas nuostatas arba jei Pardavėjas ima naudoti naujas technologijas, kurios nesuderinamos su prieš tai naudotomis sistemomis.

II.8. Pirkėjas laikomas informuotu, kad Pardavėjas negali užtikrinti nuolatinės prieigos prie Paskyros. Pardavėjas pasilieka teisę neužtikrinti prieigos vykdant techninę priežiūrą ar programinės įrangos atnaujinimo darbus.

II.9. Pardavėjas neatsako už Paskyros funkcionalumą ir pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti funkcines Paskyros savybes.

III. 

Pastabos Pirkėjui, kuris yra vartotojas, prieš sudarant Pirkimo sutartį

III.1. Pardavėjas perduoda papildomą informaciją Pirkėjui, kuris pasiruošęs sutaryti Pirkimo sutartį. Papildoma informacija pateikiama dokumente:

-„Papildoma informacija Pirkėjui, kuris yra vartotojas, prieš sudarant Pirkimo sutartį“

III.2. Pardavėjas Pirkėją taip pat ragina susipažinti su šiais dokumentais:

III.3. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas automatiškai patvirtina, kad prieš sudarydamas Pirkimo sutartį, susipažino su III.2. punkte pateikta informacija ir Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis visa apimtimi.IV.

Pirkimo sutarties sudarymas

IV.1. Visos Svetainėje esančios prekės pateikiamos demonstracijos/reprezentacijos tikslais ir Pirkėjas neprivalo sudaryti jų Pirkimo sutarties.

IV.2. Svetainėje pasiekiama informacija apie prekes, įskaitant informaciją apie prekių kainą ir prekių grąžinimo įkainius, jei prekės negali būti grąžinamos įprastomis pašto procedūromis. Prekių kainos pateikiamos įskaitant Pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir kitus mokesčius. Kaina laikoma galiojančia tol, kol ji pateikiama Svetainėje. Šis punktas niekaip neriboja Pardavėjo galimybių sudaryti Pirkimo sutartį pagal atskirą susitarimą.

IV.3 Svetainėje taip pat pateikiama informacija pakuočių kainas ir siuntimo išlaidas.

IV.4. Norėdamas užsakyti prekes, Pirkėjas užpildo Svetainėje esančią formą. Užsakymo formą sudaro ši ir kita informacija:

 1. Užsakytos prekės ir jų kiekiai (Pirkėjas norimas prekes „deda“ į elektroninio pirkimo krepšelį).

 2. Apmokėjimo būdai ir prekių pristatymo galimybės.

 3. Informacija apie kainas, susijusias su užsakymo (toliau – Užsakymas) pristatymu.

IV.5. Prekių užsakymas pateikiamas Pardavėjui tik tuomet, kai Pirkėjas Svetainėje paspaudžia „Pateikti užsakymą“ mygtuką. Pardavėjas visą užsakymo metu pateiktą informaciją laiko teisinga ir už jos teisingumą neatsako. Gavęs užsakymą, Pardavėjas nedelsiant išsiunčia tai patvirtinantį elektroninį laišką adresu, kurį Pirkėjas nurodė savo Paskyroje arba pateikė užsakymo formoje (toliau – Pirkėjo el. pašto adresas).

IV.6. Pirkėjas pasilieka teisę Pirkėjo prašyti papildomos informacijos apie užsakymą (telefonu arba skaitmeninėmis bendravimo priemonėmis), užsakomų prekių kiekius, dydžius, pristatymo būdus ar kainą.)

IV.7. Sutartiniai įsipareigojimai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo užsimezga kai Pirkėjui elektroniniu paštu išsiunčiamas Užsakymą patvirtinantis laiškas. Laiškas siunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

IV.8. Pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas automatiškai įsipareigoja padengti  bendravimo su Pardavėju nuotoliniu būdu išlaidas. Šios išlaidos apima, bet neapsiriboja, telefono skambučių, interneto ryšio bazinių tarifų kainas.

IV.9. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Užsakymą, jei prekė parduodama už mažesnę nei 1,2 EUR sumą, arba prekė parduodama už kainą, kuri nesiekia 10 proc. įprastinės tos prekės kainos. Prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuojamos į prekių kainą.

IV.10. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Užsakymą, kuriam panaudotas daugiau nei vienas nuolaidos kuponas.

V.

Kaina ir apmokėjimo sąlygos

V.1. Pirkėjas apmoka Užsakymą ir atitinkamas pristatymo išlaidas būdais, kuriuos Pardavėjas siūlo Užsakymo formavimo metu. Už prekes Pirkėjas moka bankiniu pavedimu, pristatymo metu arba kitomis elektroninio mokėjimo priemonėmis, kurias Užsakymo metu siūlo Pardavėjas.

V.2. Pirkėjas įpareigotas atsiskaityti už prekes, jų pakavimą ir pristatymą, sutartu tarifu. Jei nenurodyta kitaip, į galutinę Užsakymo kainą įtrauktos ir pristatymo išlaidos.

V.3. Pardavėjas iš Pirkėjo nereikalauja depozito. Ši nuostata niekaip neriboja Taisyklių V.6. punkto nuostatos, kad Pirkėjas už prekes privalo atsiskaityti iš anksto.

V.4. Jei Pirkėjas už prekes atsiskaito atsiimdamas Užsakymą, prekės įteikiamos po apmokėjimo. Atsiskaitant ne grynaisiais pinigais ne atsiėmimo metu, Užsakymas apmokamas per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo.

V.5. Atsiskaitant elektroninio mokėjimo priemonėmis, Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį pavedime. Atsiskaitant elektroninio mokėjimo priemonėmis, Užsakymas laikomas apmokėtu, kai atitinkama suma pasiekia Pardavėjo sąskaitą.

V.6. Pardavėjas pasilieka teisę prašyti Pirkėjo sumokėti visą užsakymo kainą prieš išsiunčiant prekes. Ši nuostata dažniausiai taikoma, kai Pirkėjas neatsako į Pardavėjo prašymus patikslinti Užsakymo ar asmeninius duomenis (žr. IV.6. punktą).

V.7. Jokios Pardavėjo Pirkėjui suteikiamos nuolaidos prekės kainai nesumuojamos.

V.8. Pirkėjui reikalaujant, Pardavėjas gali pateikti sandorį patvirtinantį dokumentą – sąskaitą-faktūrą. Pridėtinės vertės mokestį (PVM) sumoka Pardavėjas. Pardavėjas sąskaitą-faktūrą Pirkėjui išduoda tik po to, kai Pirkėjas visiškai atsiskaito už prekes su Pardavėju. Sąskaita-faktūra siunčiama elektroniniu būdu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

V.9. Įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas Pirkėjui išduoda pirkimą patvirtinantį dokumentą – kvitą. Apie visus pardavimus Pardavėjas informuoja mokesčių administratorių elektroninėmis ryšio priemonėmis, o nesant techninių galimybių tai padaryti – administratorių informuoja per 48 val. kitais būdais.

VI.

Pirkimo sutarties nutraukimas

VI.1. Pirkėjas pripažįsta, kad teisės aktų nustatyta tvarka negali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutarties, inter alia, jei pats ar pagal Pirkėjo norus pakeistas (-ė) prekių pristatymo būdas (-ą), jei prekės po pristatymo neatskiriamai susimaišė su kitais daiktais ir negali būti atgautos, jei po pristatymo Pirkėjas pašalino hermetišką pakuotę ir prekių neįmanoma grąžinti dėl higienos sumetimų, jei po pristatymo audio, video ar kompiuterinių programų laikmenų originalios pakuotės buvo pažeistos.

VI.2. Pirkėjas negali nutraukti Pirkimo sutarties, jei dalyvauja loterijoje įsigyti riboto leidimo prekių (angl. „raffle“), pagal Čekijos Respublikos suvestinio Civilinio kodekso  89/2012, 1840 str. c) dalį.

VI.3. Pirkėjas turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo, išskyrus šių taisyklių VI.1 ir VI.2 punktuose, arba kitais įstatymų numatytais atvejais.

VI.4. Pardavėjas Pirkėjui suteikia daugiau laiko nei numatyta VI.3 punkte grąžinti prekes sutarties nutraukimo atveju (išskyrus atvejus, kai prekės nepriimamos), nuo 15 (penkioliktos) iki 30 (trisdešimtos) dienos, nuo dienos, kai prekės buvo pristatytos Pirkėjui.

VI.5. Jei Pirkimo sutarties dalykas yra kelių skirtingų prekių ar prekių skirtingų dalių pristatymas, Pirkimo sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės prekės ar jos dalies pristatymo dienos. Apie nutraukiamą Pirkimo sutartį Pirkėjas Pardavėją informuoja ir prekes grąžina šių taisyklių VI.3 ir VI.4. punktuose numatytais terminais. Apie Pirkimo sutarties nutraukimą Pirkėjas Pardavėją informuoja užpildydamas pretenzijos formą, kurią galima rasti ČIA. Pretenzijos formą Pirkėjas siunčia elektroninio pašto adresu info@footshop.lt arba pristato į Pardavėjo biurą.

VI.6. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama pagal šių taisyklių VI.3. arba VI.4. punktuose nurodytas sąlygas, nutraukiamos visos Pirkimo sutarties sąlygos nuo pat pradžių. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkimo sutarties nutraukimo grąžinti visas prekes Pardavėjui. Jei Pirkimo sutartį nutraukia Pardavėjas, Pardavėjas apmoka visas Pirkėjo patirtas išlaidas siunčiant prekes atgal Pardavėjui, net jei šių prekių negalima grąžinti įprastomis pašto procedūromis.

VI.7. Kai Pirkimo sutartis nutraukiama šių taisyklių VI.3. punkte numatytomis sąlygomis, Pardavėjas pirkėjui grąžina už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkimo sutarties nutraukimo. Jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė atsiimdamas prekes, lėšos pervedamos į Pirkėjo banko sąskaitą. Kitais atvejais, pinigai grąžinami tomis pačiomis priemonėmis, kaip kad Pirkėjas sumokėjo už prekes. Pardavėjas Pirkėjui grąžina sumokėtus pinigus atgavęs prekes arba pagal atskirą susitarimą su Pirkėju, jei toks būdas neužkraus papildomos finansinės naštos Pardavėjui. Jei Pirkimo sutartį nutraukia Pirkėjas, Pardavėjas neįpareigotas grąžinti pinigų, kol Pirkėjas negrąžinto įsigytų prekių arba kitaip neįrodė, kad prekes išsiuntė Pardavėjui.

VI.8. Kai Pirkimo sutartis nutraukiama šių taisyklių VI.4. punkte numatytomis sąlygomis, Pirkėjas sumą gali atgauti pinigais (po to kai Pardavėjas išskaito visas patirtas papildomas išlaidas), per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkimo sutarties nutraukimo, taip pat kreditu arba kuponu. Kredito arba kupono vertė lygi grąžintų prekių vertei, jei jos tinkamos tolesniam pardavimui. Kreditas ar kuponas galioja fizinėse arba internetinėse Pardavėjo parduotuvėse.

VI.9. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama šių taisyklių VI.3. ar VI.4. sąlygomis ir pirkimas vykdytas per Pardavėjo partnerį, kuris įsikūręs ne Čekijos Respublikoje, Pardavėjas neįpareigotas nedelsiant grąžinti lėšas už pirkinį ar išduoti kreditą. Tokiu atveju Pirkėjas Pardavėjui privalo pranešti tarptautinį savo banko sąskaitos kodą (IBAN) ir lėšos į šią sąskaitą bus grąžintos per 14 dienų. Pageidaujant kredito ar kupono, Pirkėjas Pardavėjui privalo pranešti elektroninio pašto adresą, kuriuo Pardavėjas išsiųs kreditą ar kuponą patvirtinančią informaciją.

VI.10. Pardavėjas turi teisę išskaityti prekėms ar jų pakuotėms padarytos žalos sumą iš Pirkėjo reikalaujamos grąžinti sumos nutraukus Pirkimo sutartį.

VI.11. Atvejais, kai Pirkėjas turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį, Pardavėjas taip pat turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį iki momento, kai Pirkėjas gauna prekes. Jei už prekes buvo sumokėta iš anksto, Pardavėjas pirkėjui grąžins visą arba dalį sumos tokiu pačiu būdu, kaip ją gavo arba į Pirkėjo banko sąskaitą. Pinigų grąžinimo būdą renkasi Pardavėjas. Pardavėjas šio straipsnio nuostatą gali taikyti ir atvejais, kai nurodoma akivaizdžiai neteisinga prekės kaina.

VI.12. Jei Pardavėjas su preke Pirkėjui kartu teikia dovaną, nutraukus Pirkimo sutartį Pirkėjas dovaną privalo grąžinti kartu su prekėmis. Jei dovanos grąžinti neįmanoma, Pardavėjas turi teisę reikalauti kompensacijos, kurios vertė atitinka dovanos vertę.

VI.13. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti bet kurį užsakymą, kuriam panaudotas daugiau nei vienas nuolaidos kuponas arba panaudotas didesnis nei 20 proc. nuolaidos kuponas prekėms, kurioms jau pritaikyta nuolaida.

VII.

Prekių pristatymas

VII.1. Jei Pirkėjas prekes pageidauja gauti kitokiu būdu nei siūlo Pardavėjas, Pirkėjas prisiima bet kokią riziką prekių gabenimo metu ir apmoka tokio gabenimo išlaidas.

VII.2. Jei Pardavėjas įpareigotas prekes pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą, Pirkėjas privalo šias prekes atsiimti pristatymo metu. Jei Pirkėjas pristatymo metu prekių neatsiima, Pardavėjas Pirkėjui taiko papildomą 8 EUR (aštuonių eurų) gabenimo išlaidų mokestį. Jei Pirkėjas pristatymo metu neatsiima prekių, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, o Pirkėją įtraukti į nepatikimų pirkėjų sąrašą (angl. „blacklist“). Nepatikimų pirkėjų sąraše esantis Pirkėjas už visus pirkimus privalo sumokėti iš anksto. Nepatikimų pirkėjų sąrašą vienašališkai sudaro Pardavėjas, sąrašas skirtas tik vidiniam naudojimui ir nėra viešinamas.

VII.3. Jei dėl Pirkėjo kaltės prekes reikia pristatyti kelis kartus arba kitais būdais nei numatyta Pirkimo sutartyje, Pirkėjas apmoka visas su tokiu gabenimu susijusias išlaidas.

VII.4. Vos gavęs prekes, Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jų pakuotė nepažeista, o apie pastebėjus pažeidimus privalo iškart pranešti kurjeriui. Jei iš pažeidimų galima spręsti, kad pakuotė buvo neteisėtai atidaryta, Pirkėjas neprivalo priimti siuntos iš kurjerio. Siuntos pažeidimo atveju, vėliau pateikti skundai nesvarstomi.

VII.5. Pardavėjas pasilieka teisę numatyti ir nustatyti kitas prekių gabenimo sąlygas, neapibrėžtas šiose Taisyklėse. Su prekių pristatymo būdais ir sąlygomis galima susipažinti čia: https://www.footshop.lt/lt/pretenzijos.

VIII.

Netinkamai įvykdyti užsakymai

VIII.1. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos dėl netinkamo Pirkimo sutarties vykdymo kyla iš atitinkamų teisės aktuose nustatytų nuostatų.

VIII.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti nesugadintas prekes. Iki kol Pirkėjas perima prekes, Pardavėjas pagal išgales užtikrina:

 1. Kad prekių savybės yra tokios, kokias Pardavėjas sutarė su Pirkėju, o tokio susitarimo nesant – kad prekių savybės yra tokios, kokias jas nustatė pardavėjas ir kokių pagrįstai tikisi Pirkėjas pagal prekių paskirtį ir jų reklamą.

 2. Kad prekės yra tinkamos naudoti pagal Pardavėjo nustatytą paskirtį arba pagal įprastą tokių prekių naudojimo paskirtį.

 3. Kad prekių kokybė atitinka pavyzdį ar originalą, jei Pirkėjas ir Pardavėjas anksčiau sutarė dėl prekės pavyzdžio pateikimo.

 4. Kad pateikiamas tinkamas prekių kiekis, dydis ar svoris.

 5. Kad prekės atitinka teisės aktų nustatymus reikalavimus.

VIII.3. Šių Taisyklių VIII.2. punkto nuostatos negalioja prekės, kurios parduodamos sumažinta kaina dėl defektų, pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl natūralaus prekės dėvėjimosi naudojimo metu, naudotoms prekėms, kurios turi natūralių pažeidimų, atsiradusių dėvėjimosi metu iki pardavimo arba prekėms, kurios turi dėvėjimosi žymių dėl jų įprasto naudojimo būdo.

VIII.4. Jei prekės defektas išryškėja per 6 (šešis) mėnesius nuo prekės įsigijimo, laikoma, kad šis defektas jau buvo atsiradęs prekės atsiėmimo metu. Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančią instituciją dėl defektų, kurie atsirado per pirmuosius 24 (dvidešimt keturis) prekės naudojimo mėnesius.

VIII.5. Pretenzijas dėl netinkamai įvykdytų Pirkimo sutarčių Pirkėjas teikia Pardavėjo patalpose, atsižvelgiant į jose parduodamą asortimentą arba registruotoje Pardavėjo būstinėje.

VIII.6. Kitos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, kylančios iš netinkamai įvykdytų Pirkimo sutarčių nurodytus prekių grąžinimo procedūroje, kurią galima rasti čia: https://www.footshop.lt/lt/pretenzijos.

IX.

Kitos Pirkimo sutarties sudarytojų teisės ir pareigos

IX.1. Pirkėjas tampa prekių valdytojų tik sumokėjęs visą prekių kainą Pardavėjui.

IX.2. Pardavėjo santykių su Pirkėjo neapibrėžia joks elgesio kodeksas.

IX.3. Neteisminiai ginčai, kylantis iš šių Taisyklių sąlygų, sprendžiami Lietuvos Respublikos Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, kuri registruota adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius, LT-01402, Lietuva. Internetinės svetainės adresas: www.vvtat.lt.

IX.4. Be kitų funkcijų, Lietuvos Respublikos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prižiūri Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų laikymąsi.

IX.5. Pardavėjas prekes pardavinėja tik turėdamas prekybos licenciją. Licenciją išduoda už tai atsakinga Čekijos Respublikos Prekybos inspekcija.

IX.6. Konfidencialių duomenų tvarkymą prižiūri Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

X.

Pareiškimas dėl asmeninių duomenų tvarkymo

X.1. Lankydamasis Pardavėjo internetinėje svetainėje, dalyvaudamas Pardavėjo organizuojamose loterijose, bendraudamas su Pardavėju socialiniais tinklais ar pateikdamas savo asmeninius duomenis kitomis priemonėmis, Pirkėjas pripažįsta, kad susipažino su šių Taisyklių nuostatomis.

X.2. Pirkėjo asmeninius duomenis ir internetinės svetainės lankytojų duomenis  administruoja Pardavėjas.

X.3. Pirkėjo/lankytojo pateikiami asmeniniai duomenys Pardavėjui apima, bet neapsiriboja:

a) Pirkėjo vardą, pavardę; elektroninio pašto adresą; telefono numerį; banko sąskaitos informaciją; lytį; gimimo datą; susirašinėjimui skirtus duomenis ir visus Pardavėjui pateikiamus duomenų naujinius.

b) interneto svetainės lankytojų IP adresus; vartotojo vardą; mokėjimų informaciją; užsakymų istoriją; domeno pavadinimą ir šalį, į kurią keliauja duomenys; lankytojo internetinės naršyklės tipą ir versiją; naršyklės naudojamus įskiepius, jų versiją; lankytojo operacinę sistemą ir platformą; naršymo statistiką, įskaitant svetaines, kuriose yra nuorodų į/iš Pardavėjo svetainę (-ės) (įskaitant datą ir laiką), apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, vartotojo elgseną (pvz. spaudžiamas nuorodas, pelės kursoriaus padėtį), išėjimo iš puslapių būdą, srauto ir kitus duomenis, kurie pateikiami prašant papildomų paslaugų ar vykdant siuntimą.

c) informaciją apie prekes, kurias Pardavėjas pateikia Pirkėjui: duomenis, kurie reikalingi prekės pristatymui (įskaitant duomenis paskyros registracijos, užsakymų duomenų, užsakymų istorijos, mokėjimų duomenų, pristatymo adresų, pristatymo sąlygų ir apribojimų, mokesčių ir pardavimų sąlygas); duomenis klientų aptarnavimui ir duomenis rinkodarai.

d) duomenis iš socialinių tinklų, jei iš jų paskyrų Pirkėjas/lankytojas užmezgė ryšį su Pardavėju arba ieškojo informacijos apie Pardavėjo siūlomas prekes (įskaitant bendravimą su Pardavėju per „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“ platformas); taip pat duomenis, kuriuos Pirkėjas/lankytojas paskelbė Pardavėjo socialinėse paskyrose, susijusiose su Pardavėjo verslu.

e) foto ir video medžiaga iš Pardavėjo renginių, kuriuose lankėsi Pirkėjas/vartotojas (apie tai dalyviai taip pat bus informuoti renginio metu).

DUOMENŲ NAUDOJIMAS

X.5. Pardavėjas renka, naudoja ir saugo asmeninius duomenis dėl šių priežasčių:

X.5.1. Jei Pirkėjas/lankytojas apsilanko Pardavėjo internetinėje svetainėje:

a) kad suteiktų prieigą naudotis elektroninės parduotuvės svetaine;

b) kad suteiktų techninę pagalbą esant reikalui;

c) kad Pirkėjui/lankytojui užtikrintų tinkamą informacijos paslaugų teikimą;

d) kad užtikrintų teikiamų paslaugų ir internetinės parduotuvės svetainės saugumą;

e) kad kauptų Pirkėjo/lankytojo naršymo įpročius ir jam galėtų pateikti suasmenintą internetinės parduotuvės svetainės versiją;

f) kad atpažintų Lankytoją/pirkėją jam lankantis internetinės parduotuvės svetainėje keletą kartų;

g) kad apdorotų prekių ar paslaugų užsakymus;

h) kad tobulintų internetinės parduotuvės svetainės sąsają ir kauptų statistinę informaciją apie apsilankymus svetainėje.

Tokia informacija kaupiama nuasmenintai tiek, kiek tai įmanoma ir Pirkėjas/lankytojas negali būti atpažintas iš šių surinktų duomenų. Tokie duomenys saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų.

X.5.2. Jei Pardavėjas Pirkėjui pardavė prekes ar paslaugas:

a) kad Pirkėjui galėtų tinkamai pristatyti prekes arba paslaugas (įskaitant galimybę patvirtinti užsakymą, Pirkėjo paskyrą, taikomus mokesčius, adresą ir įsiskolinimus)

b) kad išspręstų visus su prekių ar paslaugų pardavimu susijusius neaiškumus, įskaitant ir Pirkėjo klausimus apie tai, kaip renkami, saugomi ir naudojami Pirkėjo asmeniniai duomenys ar kokie reikalavimai keliami tokių duomenų apie Pirkėją kopijavimui bei saugojimui.

Šiame punkte a) ir b) papunkčiuose nurodytais atvejais, Pardavėjas duomenis saugos 5 metus.

Sutikimas tvarkyti asmeninius duomenis rinkodaros tikslais galioja 5 (penkerius) metus, bet ne ilgiau nei Pirkėjas atšaukia tokį sutikimą.

Pirkėjo asmeninės paskyros duomenis Pardavėjas kaupia ir apdoroja, kol Pirkėjas paskyros neišregistruoja. Po to paskyros duomenys saugomi pagrįstą ir naudojami tik baziniam vartotojo atpažinimui ir procesams, susijusiems su paskyros išregistravimo priežastimi apdoroti.

ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TEISINIS PAGRINDIMAS

X.6. Šiame straipsnyje nurodomi tokie asmeninių duomenų naudojimo pagrindai:

a) asmeninių duomenų naudojimas Pardavėjui būtinas siekiant išpildyti įsipareigojimus Pirkėjui (pvz. vykdant užsakymo išsiuntimą).

b) asmeninių duomenų naudojimas būtinas Pardavėjui vykdant teisės aktuose numatytus įsipareigojimus (pvz. pranešant apie sandorį mokesčių administratoriui).

c) kitomis nei a) ar b) papunkčiuose nurodytomis sąlygomis, asmeninių duomenų naudojimas būtinas išpildant teisėtus Pardavėjo interesus (pvz. užtikrinti internetinės parduotuvės veikimą, pateikti prekes Pirkėjui, apdoroti ir gauti mokėjimus).

X.7. Kitus asmeninius duomenis Pardavėjas gali naudoti tik gavęs Pirkėjo sutikimą (sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, kaip nurodyta toliau Taisyklėse).

X.8. Ateityje, kitokių asmeninių duomenų naudojimui gali būti reikalingas Pirkėjo sutikimas (sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, kaip nurodyta toliau Taisyklėse).

X.9. Jei Pirkėjas davė sutikimą naudoti jo asmeninius duomenis kitais tikslais, nei to reikia Pirkimo sutarčiai įgyvendinti (ypač rinkodaros tikslais), Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Tokiu atveju Pirkėjas Pardavėją privalo informuoti elektroniniu paštu privacy@footshop.cz. Po atšaukimo Pardavėjas asmeninių duomenų nebenaudos.

SLAPUKAI

X.10. Kai kurie internetinės parduotuvės svetainės puslapiai naudoja slapukus (angl. „cookies“). Tai nedidelės apimties failai, perkeliami į interneto naršyklę, kai Pirkėjas/lankytojas apsilanko internetinėje parduotuvėje.

X.11. Pardavėjas savo internetinės parduotuvės svetainėje naudoja tokius slapukus:

X.12. Internetinės parduotuvės svetainės lankytojas turi galimybę pasirinkti kokius slapukus nori leisti. Pirkėjas/lankytojas gali pasinaudoti šiuo „Google“ įskiepiu (veikia tik kompiuteryje) arba įdiegtomis internetinių naršyklių funkcijomis (Edge, Safari, Chrome, Firefox ir kt.), kad naršytų anonimiškai. Naršant anonimiškai, duomenys apie aplankytas svetaines nekaupiami. Taip pat galima visiškai išjungti slapukų perkėlimą į naršyklę. Tačiau išjungus techninius ir funkcinius slapukus, kai kurios internetinės parduotuvės svetainės funkcijos gali neveikti. Analitinių slapukų išjungimas nesąlygoja reklamų išjungimo, tačiau jos nebus asmeniškai pritaikytos.

X.13. Jei Pirkėjas/lankytojas naudojasi internetinės parduotuvės svetaine ir nesiima X.12. punkte išvardytų veiksmų, pagal nutylėjimą laikoma, kad lankytojas sutiko naudoti visus internetinės parduotuvės svetainės slapukus, kurie išvardyti šiose Taisyklėse.

TEISĖS ASMENŲ, KURIŲ ASMENINIAI DUOMENYS APDOROJAMI

X.14. Kiekvienas asmuo (Pirkėjas ar lankytojas), kurio asmeninius duomenis apdoroja duomenų administratorius, turi šias teises:

Prieigą prie informacijos – asmuo turi teisę prašyti prieigos prie savo asmeninių duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant:

Duomenų redagavimą – duomenų teikėjas turi teisę kreiptis į administratorių, prašydamas ištaisyti netikslius, nepilnus ar pasenusius duomenis.

Duomenų ištrynimą – duomenų teikėjas turi teisę administratoriaus prašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis (jei administratorius dar pats to nepadarė). Ši teisė taikoma kai:

 1. Duomenys nebetarnauja tikslui, kuriam buvo surinkti;

 2. Nebelieka teisinio pagrindo, kuriuo remiantis asmeniniai duomenys buvo surinkti ir nėra jokio kito teisėto pagrindo tokius duomenis toliau apdoroti;

 3. Automatinis duomenų rinkimas užginčijamas ir nėra jokių teisėtų priežasčių tęsti tokių duomenų apdorojimą arba užginčijamas asmeninių duomenų rinkimas bei apdorojimas rinkodaros tikslais;

 4. Asmeniniai duomenys buvo sukaupti neteisėtai;

 5. Asmeninius duomenis privaloma ištrinami vykdant teisiškai įpareigojantį sprendimą, numatytą Europos Sąjungos ar jos valstybės narės teisėje.

Duomenų apdorojimo ribojimą – administratorius gali apriboti asmeninių duomenų apdorojimą, jei:

 1. Dėl ribotos prieigos duomenų administratorius negali patikrinti pateiktų asmeninių duomenų tikslumo;

 2. Asmeninių duomenų apdorojimas tampa neteisėtas, tačiau jų pateikėjas atsisako duomenis ištrinti;

 3. Asmeniniai duomenys daugiau nebereikalingi tikslui, kuriam buvo kaupiami, tačiau jie reikalingi pateikėjo teisėtiems interesams apginti;

 4. Pateiktas skundas dėl duomenų apdorojimo remiantis Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 21 str. 1 dalimi. Administratorius duomenų apdorojimą apriboja, kol nenustatoma, jog administratoriaus teisė apdoroti duomenis nusveria skundo argumentus.

Duomenų perkeliamumą – Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytais atvejais, pateikėjas turi teisę asmeninius duomenis gauti struktūruota, įprastai naudojama ir kompiuterinėmis programomis nuskaitoma forma, su sąlyga, kad ši teisė nepažeis kitų asmenų laisvių ir teisių;

Teisę atšaukti sutikimą – jei asmeniniai duomenys apdorojami sutikimo pagrindu, duomenų pateikėjas turi teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą;

Teisę prieštarauti – duomenų pateikėjas turi teisę bet kada prieštarauti asmeninių duomenų tvarkymui, kai administratorius šiuos duomenis naudoja rinkodaros tikslais, išpildant teisėtus administratoriaus interesus;

Teisę pateikti skundą – duomenų pateikėjas turi teisę teikti skundą dėl asmeninių duomenų apdorojimo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, įsikūrusiai adresu: L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, Lietuva. https://vdai.lrv.lt.

X.15. Visus aukščiau išvardytus atvejus dėl asmeninių duomenų tvarkymo vertina Pardavėjas, atsakymas pateikiamas kaip įmanoma greičiau, neviršijant teisės aktuose numatytų terminų.

X.16. Pardavėjas pažymi, kad tam tikrais atvejais, tam tikriems asmeniniams duomenims gali būti netaikomi anksčiau išvardyti punktai. Pasitaikius tokiam išimtiniam atvejui, Pardavėjas apie tai informuos interesantą. Prieš atsakydamas į tokias užklausas, Pardavėjas turi teisę interesanto prašyti papildomų duomenų, kad būtų nustatytas (-a) jo/jos tapatybė.

SAUGUMAS

X.17. Pardavėjas deda visas įmanomas pastangas, kad apsaugotų asmeninius duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo, neteisėto pakeitimo, neteisėtos prieigos, nepasiekiamumo ar sunaikinimo. Pardavėjas imasi visų pagrįstų saugumo priemonių saugant asmeninių duomenų konfidencialumą, tai darydamas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. Organizacinės priemonės apima, bet neapsiriboja kontrolės mechanizmais, kurie fiziškai apriboja prieigą prie Pardavėjo patalpų, darbuotojų mokymus ir fizines priemones, ribojančias patekimą prie duomenų saugyklų. Techninės priemonės apima, bet neapsiriboja, duomenų šifravimą, apsaugojimą slaptažodžiais ir antivirusinės įrangos naudojimą.

X.18. Asmeninių duomenų pateikimas dažniausiai vyksta internetu. Nors Pardavėjas deda visas pastangas Pirkėjo/lankytojo duomenų saugumui užtikrinti, duomenų perdavimas internetu nėra absoliučiai saugus. Pirkėjas/lankytojas pripažįsta, kad Pardavėjas negali užtikrinti duomenų saugumo siuntimo metu, todėl Pirkėjo/lankytojo asmeninių duomenų perdavimas yra paties Pirkėjo/lankytojo rizika. Vos gavęs asmeninius duomenis, Pardavėjas taiko aukščiausius saugumo standartus, kad šiuos duomenis apsaugotų nuo neteisėto naudojimo.

X.19. Jei Pardavėjas suteikia slaptažodį Pirkėjui/lankytojui arba jei Pardavėjas suteikia prieigą prie vartotojo paskyros, slaptažodžio konfidencialumą užtikrina pats Pirkėjas/lankytojas.

X.20. Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, įskaitant ir Pardavėjo partnerių (bendradarbių) svetaines. Pardavėjas pažymi, kad visos anksčiau išvardytos nuostatos dėl asmeninių duomenų kaupimo ir apdorojimo taikomos tik duomenims, kurie surinkti Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje ir Pardavėjo socialinių tinklų paskyrose. Pardavėjas nėra niekaip atsakingas už trečiųjų šalių renkamus duomenis. Trečiųjų šalių svetainės ir puslapiai turi savo privatumo apsaugos taisykles ir vartotojai turi į tai atkreipti dėmesį prieš pateikdami savo asmeninius duomenis.

XI.

Baigiamosios nuostatos

XI.1. Jei iš Pirkimo sutarties kylantys santykiai turi tarptautiškumo elementų, abi sandorio pusės sutinka, kad tokius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos teisė. Ši nuostata niekaip neatleidžia vartotojo nuo bendrųjų teisinių įsipareigojimų.

XI.2. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata efektyviai neveikia arba yra neteisinga, ji taisoma būdu, labiausiai atitinkančiu pirminį nuostatos tikslą. Vienos nuostatos neefektyvumas ar neteisingumas niekaip neveikia kitų Taisyklių nuostatų galiojimo ir taikymo.

XI.3. Visi iš Pirkimo sutarties kylantys santykiai bei ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami vadovaujantis tik Lietuvos Respublikos teise.

XI.4. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taip pat gali būti sprendžiami neteisminiai būdais. Tokiais atvejais Pirkėjas gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba ginčą registruoti Europos Sąjungos elektroninėje ginčų sprendimų platformoje.

XI.5. Susitarimas su Pirkėju sudaromas anglų kalba. Pirkimo sąlygos ir taisyklės lietuvių kalba išverstos iš čekų kalbos. Jei dėl kokių nors priežasčių iškyla prieštaravimų tarp lietuviško ir čekiško Taisyklių vertimo, teisingu laikomas čekiškas Taisyklių variantas.

XI.6. Šios Pirkimo taisyklės ir sąlygos bei jas lydintys dokumentai galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. ir panaikina prieš tai galiojusias Pirkimo taisykles ir sąlygas.

XI.7. Pardavėjo kontaktai:

Pobřežní 667/78, 186 00, Praha 8, Čekijos Respublika

El. paštas: info@footshop.lt

Tel.: +370 691 986 89Praha, Čekijos Respublika, 2021 m. kovo 1 d.