Papildoma informacija Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, prieš sudarant Pirkimo sutartį

III.1. Vadovaujantis Čekijos Respublikos suvestinio Civilinio kodekso 89/2012 Ketvirtąja dalimi, prieš sudarant Pirkimo sutartį, Pirkėjui pateikiama ši informacija:

III.2. Pažeistos, brokuotos, sugadintos ir grąžinamos prekės, įsigytos Pardavėjo elektroninės parduotuvės svetainėje, siunčiamos adresu: OMNIVA LT (sorting center) – Packeta International, Perspektyvos g. 32, LT-52104, Kaunas (ex. Ateities pl. 45B, Kaunas), Lietuva. Grąžinus prekes, įsipareigojimai dėl prekių pažeidimų ir defektų neišnyksta. Grąžinant prekes privaloma užpildyti ir prie prekių pridėti pretenzijos formą, kurią galima rasti ČIA.

III.3. Pardavėjas Pirkėjui parduoda savybėmis pasižyminčias prekes taip, kaip apibrėžta Čekijos Respublikos suvestinio Civilinio kodekso 89/2012 2161 straipsnyje:

 1. Prekės pasižymi savybėmis, dėl kurių Pardavėjas su Pirkėju sutarė iš anksto. Tokio susitarimo nesant, parduodamos prekės turi gamintojo nustatytas ir apibrėžtas savybes, kurių Pirkėjas gali racionaliai tikėtis, prekes naudojant pagal paskirtį;

 2. Prekės tinkamos naudoti pagal Pardavėjo indikuojamus tikslus arba tikslus, kuriais tokios prekės paprastai naudojamos;

 3. Prekių kiekis yra pakankamas;

 4. Prekės atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

III.4. Jei prekės neatitinka anksčiau išvardytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę gauti naujas prekes be defektų, jei prekių paskirtis tokį keitimą įgalina. Jei pažeistos prekių dalys, Pirkėjas gali prašyti pakeisti tik pažeistas dalis, o ne visą prekę, o jei to padaryti neįmanoma, Pirkėjas gali nutraukti Pirkimo sutartį. Jei defektą galima pašalinti nedelsiant ir be neproporcingai didelių išlaidų Pardavėjui, Pirkėjas turi teisę į nemokamą defekto šalinimą.

III.5. Jei Pirkėjas nenutraukia Pirkimo sutarties, nepasinaudoja teise gauti naujų, nepažeistų prekių (taip pat teise į dalių keitimą ir taisymą), jis/ji gali prašyti pagrįstos nuolaidos įsigytos prekės kainai.

III.6. Pirkėjas gali prašyti pagrįstos nuolaidos, jei Pardavėjas negali pristatyti naujų, nepažeistų prekių, sutaisyti pažeistas prekes (ar jų dalis), taip pat jei Pardavėjas nesugeba prekių apkeisti per pagrįstą laiką arba jei pažeistų prekių taisymas sukelia nepagrįstai didelių sunkumų Pirkėjui.

III.7. Jei prekės defektas išryškėja per 6 (šešis) mėnesius nuo prekės įsigijimo, laikoma, kad šis defektas jau buvo atsiradęs prekės atsiėmimo metu.

III.8. Jei nenurodyta kitaip, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją dėl prekių defektų (garantijos) per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekių pristatymo dienos.

III.9. Pardavėjas neatsako už defektus ir pažeidimus, jei:

 1. Defektas jau buvo atsiradęs prekių perdavimo metu ir dėl to su Pirkėju buvo suderėta ir pritaikyta nuolaida prekės kainai;

 2. Prekės buvo naudotos Pirkėjo ir naudojimas bei dėvėjimasis dar labiau išryškino defektus;

 3. Pažeidimus sukėlė natūralus prekės dėvėjimasis naudojimo metu (amortizacija) arba prekė natūraliai pasiekė naudojimo trukmės pabaigą;

 4. Pažeidimus sukėlė pats Pirkėjas, netinkamai naudodamas, prižiūrėdamas, valydamas, mechaniškai pažeisdamas ar sandėliuodamas prekę;

 5. Pažeidimus sukėlė trečiosios šalys arba išoriniai veiksniai, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.

III.10. Pardavėjas taip pat neatsako už pažeidimus, atsiradusius dėl drėgmės, temperatūros svyravimų, dulkių, cheminio poveikio ir mechaninių pažeidimų, jei dėl to prekės tapo netinkamo naudoti. Prekės garantija taip pat negalioja defektams, atsiradusiems dėl prekės natūralaus dėvėjimosi (amortizacijos) naudojimo metu. Tokiu atveju prekės susidėvėjimas negali būti vadinamas defektu.

III.11. Pardavėjas visiems vartotojams taip pat skelbia šią informaciją prieš Pirkimo sutarties sudarymą nuotoliniu būdu:

 1. Pirkėjo bendravimas su Pardavėju nuotolinio ryšio priemonėmis apmokestinamas standartiniais tarifais, kuriuos taiko Pirkėjo ryšio operatorius/paslaugų teikėjas. Pirkėjas neįpareigotas bendrauti su Pardavėju būdais, kurių kainos palankesnės Pardavėjui;

 2. Pardavėjas prekes perduoda tik sumokėjus visą jų kainą. Už prekes atsiskaitoma bankiniu pavedimu, atsiėmimo metu, integruotomis internetinio mokėjimo priemonėmis arba kitomis Pardavėjo siūlomomis priemonėmis, kurios apibrėžtos „Mokėjimų ir pristatymų“ dokumente. Jei Pirkėjas prekes atsiima Pardavėjo patalpose, kelionę iki šių patalpų ir atgal apmoka pats Pirkėjas. Jei siunta perduoda naudojantis kurjerio ar pašto paslaugomis, taikomi „Mokėjimų ir pristatymų“ dokumente numatyti tarifai;

 3. Jei Pirkėjas užsako specialiai jam pritaikytas prekes (angl. „custom-made“), Pardavėjas turi teisę prašyti 30 proc. (trisdešimties procentų) avanso nuo visos prekės kainos; Pirkėjas negali nutraukti specialiai jo poreikiams pakeistos Pirkimo sutarties be svarios priežasties, kurią privalo pateikti per 14 (keturiolika) dienų pagal Taisyklių VI.3. ar VI.4. punktus;

 4. Pardavėjas nesudaro neterminuotų ar besikartojančio veiksmo sutarčių. Jei tokia sutartis būtų sudaryta, abi šalys atskirai sutaria jos sąlygų, įskaitant prekių kainą, apmokėjimų būdus ir periodiškumą, mokesčius, pristatymo išlaidas ir bet kokias kitas sąlygas;

 5. Visos Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainėje nurodomos kainos pateikiamos su įskaičiuotu Pridėtinės vertės mokesčius (PVM), pristatymo sąlygos ir išlaidos pateikiamos „Mokėjimų ir pristatymų“ dokumente;

 6. Pirkėjas turi teisę pasitraukti iš šių susitarimų su Pardavėju (jei nenurodoma kitaip) per 14 (keturiolika) dienų:

  1. Iš Pirkimo sutarties nuo prekių pristatymo dienos;

  2. Iš keleto prekių ar jų dalių Pirkimo sutarties, pradedant skaičiuoti diena, kai buvo pristatyta paskutinė prekė ar jos dalis;

  3. Iš pasikartojančio pristatymo Pirkimo sutarties, pradedant skaičiuoti pirmųjų prekių pristatymo diena. Pirkėjas apie atsisakymą turi pranešti Pardavėjo nurodytu adresu arba el. paštu info@footshop.lt.

 7. Pirkėjas negali nutraukti Pirkimo sutarties šiomis sąlygomis:

  1. Jei Pardavėjas, su Pirkėjo sutikimu, išpildė sutartyje numatytas sąlygas prieš nustatytą sutarties nutraukimo terminą, o prieš užbaigiant sutartį Pardavėjas Pirkėją informavo, kad šis nebeturi teisės tokią sutartį nutraukti;

  2. Perkant prekes ir paslaugas, kurių kaina svyruoja nuo rinkos svyravimų ir kurių kainai Pardavėjas negali daryti įtakos;

  3. Perkant greitai gendančias prekes ar prekes, kurios po pristatymo neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

  4. Perkant individualiai Pirkėjui pritaikytas prekes, kurios buvo modifikuotos pagal Pirkėjo norus ir todėl šios prekės skiriasi nuo standartinių tokio pobūdžio gaminių;

  5. Perkant sandariai supakuotas prekes, kurias Pirkėjas išpakavo ir po pakuotės pašalinimo negalima saugiai grąžinti dėl higienos priežasčių;

  6. Perkant žurnalus, laikraščius ir bet kokią kitą periodinę spaudą;

  7. Perkant transportavimo paslaugas, jei nurodyti pristatymo terminai;

 8. Pirkimo sutarties nutraukimo (atsisakymo) atveju, Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos, nuotolinio bendravimo su Pardavėju išlaidos, taip pat bet kokios išlaidos, jei prekių negalima grąžinti įprastomis pašto procedūromis. Pirkimo sutartį nutraukęs Pirkėjas prekes Pardavėjui grąžina nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties nutraukimo.

 9. Nutraukus Pirkimo sutartį per 14 dienų (Pirkimo taisyklių ir sąlygų VI.3. punktas), Pirkėjas privalo grąžinti nedėvėtas, nepažeistas prekes jų originalioje pakuotėje, įskaitant visus gautus priedus ir dokumentaciją.

Vartotojas turi teisę išbandyti prekes būdais, kurie prekių nepažeidžia:

Jei vartotojas nesilaiko higienos reikalavimų, Pardavėjas vadovausis Europos Parlamento ir Tarybos 97/7/EB direktyva dėl vartotojų teisių apsaugos sudarant nuotolines sutartis ir tokių prekių nepriims.

Pardavėjas taiko tokias išskaitas netinkamai grąžintoms prekėms:

Prekių būsena

Išskaita

Trūksta originalios pakuotės (dėžutės)

10 EUR

Originali pakuotė (dėžutė) pažeista

10 EUR

Prekės išpurvintos

Iki 10 proc. pirkinio vertės, atsižvelgiant į išpurvinimo laipsnį

Trūksta dokumentacijos

2 EUR

Trūksta priedų ar aksesuarų

Įprasta priedų/aksesuarų vertė

Aukščiau neįvardytais atvejais prekių būklė vertinama kiekvienu individualiu atveju, o apie išskaitas atkuriant Prekės pirminę vertė Pirkėjas informuojamas raštu.

Pardavėjas turi teisę taikyti išskaitas sumai, kurią Pirkėjas sumokėjo už prekes.

Pardavėjas turi teisę į kompensaciją išlaidoms, kurias patyrė atkurdamas pirminę prekių vertę, kai Pirkėjas per 14 dienų netinkamai grąžino arba grąžino pažeistas/išpurvintas/nehigieniškas prekes.

 1. Grąžinant prekes Pirkimo taisyklių ir sąlygų VI.4. punkte nurodytomis sąlygomis, grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos, nepažeistos, švarios, supakuotos į nepažeistą originalią pakuotę, su visais aksesuarais (priedais) ir dokumentacija. Jei šios sąlygos neišpildytos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių ir jas sugrąžinti atgal Pirkėjui be kompensacijos.

 2. Pirkimo sutartis sudaroma lietuvių kalba, po sandorio sudarymo Pardavėjas kaupia sandorio duomenis. Duomenys apie Pirkimo sutartį kaupiami mažiausiai 5 (penkerius) metus, be ne ilgiau nei numato tai reguliuojantys teisės aktai. Trečiosios šalys neturi prieigos prie šių duomenų.

Nesutarimų ir ginčų atvejais, vartotojas turi teisę kreiptis į jo interesus ginančią nacionalinę ar supranacionalinę instituciją, pavyzdžiui Lietuvos Respublikos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Daugiau detalių apie vartotojo teises galima sužinoti tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt. Neteisminius ginčus taip pat galima spręsti Europos Sąjungos elektroninėje ginčų sprendimo platformoje (https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_lt.htm).